dokumentumok letöltése
domain igénylőlapok letöltése
ingyenes SMTP használat
Postaláda megrendelés esetén biztosítunk SMTP szervert, melyet az interneten bárhonnan jelszavas azonosítás mellett lehet használni.

SebességtesztDíjfizetés Paypal-on keresztül
paypal
akkreditált .hu regisztrátor


Általános Szerződési Feltételek


1. DEFINÍCIÓK

Szolgáltató: INTER.HU Kft., címe: 2030 Érd, Diósdi út 18., adószáma: 24890180-2-13, cégjegyzék száma: Cg. 13-09-169392, honlapja: http://www.inter.hu/

Díjcsomag: Szolgáltató által képzett szolgáltatás-csomag, amelyben Szolgáltató az igénybevétel feltételeit és díjait egymásra tekintettel határozza meg.

Díjszabás: Szolgáltatónak a szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett díjszabása, amelynek az előfizetői szerződés megkötéskor hatályos változatát a mindenkori hatályos ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A díjszabás tartalmazza egyfelől a kedvezmények nélkül igénybe vett szolgáltatások díját (a továbbiakban listaár), valamint az egyes díjcsomagok díjait.

Előfizető: az előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője. Az Előfizető felel a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek betartásáért, különös tekintettel a szolgáltatási díj megfizetésére.

Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott webhoszting (tárterület szolgáltatás) és domain regisztrációs szolgáltatások

Szolgáltatási díj: A szolgáltatások nyújtásának a díjszabásban meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Előfizető által a szerződés megszegésével vagy azon kívül Szolgáltatónak okozott károk megtérítését.

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek, amely a törzsszövegből és a díjszabásra vonatkozó mellékletből áll.

Ügyfélszám: Az Előfizetőt egyértelműen azonosító információ (szám), amelyet a Szolgáltató határoz meg és amelyet a szerződéskötés folyamán az Előfizető tudomására hoz.

Vis Maior Esemény: Az érintett fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.


2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltató az alábbi pontokban részletezett alap- és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban szolgáltatások), illetve ezekből díjcsomagokat állíthat össze.
2.1. Alapszolgáltatások
 • domain név regisztrációs / átregisztrációs és fenntartási szolgáltatás
  Szolgáltató vállalja a magyar és nemzetközi felső szintű közdomainek alá domain nevek bejegyzését, illetve partnerei általi bejegyeztetését. A regisztrációs szolgáltatások mindegyikénél Szolgáltató biztosítja a domain nevekhez szükséges névszervereket amennyiben Előfizető azt másként nem kéri.
 • DNS szolgáltatás
  A DNS (Domain Name System) a domain nevek és IP címek közötti megfeleltetésre használt elosztott adatbázis az Interneten. A megfeleltetést úgynevezett névszerverek végzik. Szolgáltató névszervereket biztosít Előfizető számára.
 • ftp tárhely
  Szolgáltató tárterületet biztosít Előfizető számára egy, az Interneten hozzáférhető FTP szerveren, amit FTP-n (File Transfer Protocol) keresztül elérhetővé tesz a szolgáltatás teljes időtartama alatt.
 • dinamikus webtárhely
  Az ftp tárhely szolgáltatáson felül az Előfizető által meghatározott könyvtárakhoz Szolgáltató web böngészőn keresztüli elérést biztosít HTTP protokollon keresztül az Interneten. Valamint dinamikus honlapok üzemeltetését lehetővé teszi PHP és CGI futtatási lehetőségek biztosításával.
  A szolgáltatás része on-line web látogatottsági statisztika. (saját domain)
 • mysql adatbázis hozzáférés
  MySQL adatbázis szerver hozzáférés nyújtása, egy az Előfizető számára dedikált adatbázis hozzáféréssel
 • postgresql adatbázis hozzáférés
  PostgreSQL adatbázis szerver hozzáférés nyújtása, egy az Előfizető számára dedikált adatbázis hozzáféréssel
 • email postafiók
  Szolgáltató tárterületet biztosít levelező szerverén Előfizető elektronikus levelei számára. Minden postafiókhoz @inter.hu formájú email cím tartozik. A beérkező levelekre Szolgáltató vírus és spam ellenőrzést végez. Az Interneten keresztül a postafiókok az alábbi módon érhetőek el: POP3, IMAP, webmail (http://webmail.inter.hu/).
 • csoportos email
  Szolgáltató biztosítja Előfizető saját domain neve számára a domainhez tartozó összes lehetséges email cím állíthatóságát (engedélyezés/tiltás) és továbbítását más email címekre illetve postafiókokba.
 • email levelező lista
  Az email levelezési lista révén annak tagjai egy információs közösséget alkotnak. Ha bármelyik tag ír a lista email címére, minden levelezőlista-tag megkapja a levelét. Szolgáltató levelező szerverén biztosítja a lista működését és webes adminisztrációs felületet biztosít Előfizető számára.
Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételéről, beállításaival kapcsolatban tájékoztatást nyújt ügyfélszolgálatán és honlapján keresztül.

2.2. Kiegészítő szolgáltatások

2.2.1 A kiegészítő szolgáltatások önállóan nem, csak valamilyen alapszolgáltatással együtt igényelhetőek.
 • cron használat
  szükséges alapszolgáltatás: dinamikus webtárhely
  Rendszeres időközönként parancs(ok) futtatása a webtárhelyt kiszolgáló szerver számítógépen.
 • titkosított webszerver (SSL)
  szükséges alapszolgáltatás: dinamikus webtárhely
  Szolgáltató a webtárhelyhez a HTTP protokollon kívül HTTPS protokollt is biztosít, amelyen keresztül a web böngésző - szerver kapcsolat titkosított lesz.
 • külön ftp hozzáférés
  szükséges alapszolgáltatás: dinamikus webtárhely vagy ftp tárhely
  Szolgáltató az Előfizető által megadott alkönyvtárhoz külön azonosítóval és jelszóval hozzáférést biztosít, amivel csak az adott könyvtáron belüli tartalom hozzáférhető.
 • külön IP cím
  szükséges alapszolgáltatás: dinamikus webtárhely vagy ftp tárhely
  Szolgáltató Előfizető részére dedikált IP címet biztosít, mely felhasználható például saját SSL tanúsítvány beállításakor.
2.2.2 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az alapszolgáltatásokból és a kiegészítő szolgáltatásokból díjcsomagokat képezzen. A díjcsomagok változásaival kapcsolatos információk Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint honlapján közzéteszi.

2.3. Szolgáltatások speciális feltételei:

2.3.1 A szolgáltatást kiszolgáló szerver számítógép CPU idő kihasználtsága a .Bérlő. által használt alkalmazások következtében tartósan és ismétlődően nem haladhatja meg a szerver teljes CPU idejének 70%-át.

2.3.2 Szexuális anyagot elhelyezni vagy továbbítani csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad.


3. ON-LINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

3.1. On-line Regisztráció

3.1.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez Előfizetőnek regisztrálnia kell a Szolgáltató honlapján keresztül on-line űrlap(ok) kitöltésével.

3.1.2 Az Előfizető a regisztráció folyamán köteles nyilatkozni, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy üzleti/intézményi Előfizetőként kívánja igénybe venni

3.1.3 Előfizető az alábbi adatokat köteles megadni a Szolgáltatónak a regisztrációkor:
 1. Egyéni Előfizető esetén
  • az Előfizető nevét,
  • postázási és számlázási címét,
  • az Előfizető személyi igazolvány, vagy útlevél számát.
 2. Üzleti/intézményi Előfizető esetén
  • Előfizető cégszerű megnevezését,
  • Előfizető székhelyét és postázási címét,
  • Előfizető adószámát.
 3. Mindkét előfizetői kategória esetén tartalmaznia kell:
  • kapcsolattartó nevét, email címét, telefonszámát,
  • kívánt belépési jelszót.
3.1.4 Előfizető köteles a valóságnak megfelelő adatok megadására, amelyek valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik.

3.1.5 A regisztráció folyamán jelen ÁSZF szövege elfogadásra kerül, a regisztráció csak így fejezhető be.

3.1.6 A regisztráció része, hogy Szolgáltató megbizonyosodik az Előfizető által megadott kapcsolattartó email cím működőképességéről és arról, hogy az email cím valóban az Előfizetőhöz tartozik. E célból Szolgáltató egy megerősítő email üzenetet küld ki a kapcsolattartó email címére, egy az Előfizetőhöz rendelt egyedi hivatkozással ellátva. Ha Előfizető a hivatkozással nem erősíti meg a regisztrációt 48 órán belül, akkor a megkezdett regisztráció érvénytelenné válik és törlésre kerülnek a korábban megadott adatok. A regisztráció akkor teljes és befejezett ha a megerősítés megtörténik.

3.1.7 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a Szolgáltató és más Előfizetők bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

3.1.8 Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy az Előfizetők rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

3.1.9 Előfizetőt a belépési azonosító (email cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. Előfizető ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. Előfizetőt teljes körű felelősség terheli az azonosító és jelszó párossal ill. azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. Előfizető vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. Szolgáltató nem vonható felelősségre Előfizető az azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

3.2. Igényelt szolgáltatások megrendelése / lemondása

3.2.1 Az on-line ügyfélszolgálatra való belépés a regisztrációkor megadott email címmel és az aktuális jelszóval történik.

3.2.2 Előfizető az on-line ügyfélszolgálaton keresztül lekérdezheti a megrendelt szolgáltatásokat, lemondhatja azokat, illetve új szolgáltatásokat rendelhet meg.


4. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS
4.1. Az előfizetői szerződés megkötése
4.1.1 Az előfizetői szerződés az on-line ügyfélszolgálaton történő regisztrációval jön létre (ráutaló magatartással).

4.1.2 Az előfizetői szerződés on-line (internetes) regisztrációval történő megkötése nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül. Utóbb önálló dokumentumként nem hozzáférhető.
4.2. Az előfizető szerződés hatálya
4.2.1 Szolgáltató és Előfizető az előfizetői szerződést határozatlan időre kötik. Azonban ha több hónapra vonatkozóan Előfizető szolgáltatást rendel és megfizet, akkor arra a szolgáltatásra vonatkozóan határozott idejűvé válik a szerződés.


5. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE

5.1. A szolgáltatás rendelkezésre állása

5.1.1 A 2. pontban meghatározott szolgáltatásokra Szolgáltató 99,9%-os éves rendelkezésre állást vállal.

5.1.2 A rendelkezésre állási idő az adott szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre nem.

5.2. Hibás teljesítés esete

5.2.1 Szolgáltató hibásan teljesít amennyiben, a vállalt éves rendelkezésre állásnak megfelelően megengedhető tartamú kiesési időt meghaladja.

5.2.2 A rendelkezésre állási idő kiszámításakor nem kell figyelembe venni azon kiesés időtartamát, aminek oka a szolgáltatások nyújtásának jogszerű szüneteltetése vagy korlátozása, így különösen a rendszeres karbantartás miatt bekövetkezett kiesést.

5.2.3 A hibás teljesítési időszak (pl. szolgáltatás kiesés) kezdete a szolgáltatások igénybe vételét gátló valós hiba bejelentésének időpontja, vagy az a korábbi időpont, amelytől kezdve Szolgáltató saját hatáskörében elvégzett mérések alapján, megállapítja a szolgáltatások minőségének csökkenését vagy elérhetőségének hiányát. A hibás teljesítés időszakának vége a Szolgáltató által a hibanyilvántartásban feljegyzett kijavítási időpont.

5.3. Az Előfizetőt megillető kötbér hibás teljesítés esetén

5.3.1 A hibás teljesítés az előfizető szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét nem érinti, de Előfizető jóváírásra (díjcsökkentés) jogosult.

5.3.2 Amennyiben Szolgáltató a tárgyévben az 5.1.1 pontban előírt éves rendelkezésre állás szerinti kiesési időt meghaladja és Előfizető kötbérigényére vonatkozó bejelentését a tárgyévet követő év január 15-ig írásban megteszi, a kötbér összege a tárgyévben a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásokkal kapcsolatban kifizetett rendszeres díjak összegének a rendelkezésreállás-csökkenés tized százalékos mértékének duplájával megegyező hányada (így 99,8%-os rendelkezésre állás esetén, azaz 0,1 %-os rendelkezésre állás csökkenés esetén tehát 2%), de maximum az egy éves díj 20%-a.

5.3.3 Szolgáltató az éves rendelkezésre állás szerinti kiesési idő meghaladása esetén hibás teljesítésből adódó kötbérfizetési kötelezettségét az előfizetői számlán történő jóváírással teljesíti a tárgyévet követő február 1-jét követően kiadott első számlájában. Tekintettel arra, hogy az éves rendelkezésre állás csak naptári évre értelmezhető, Szolgáltató a vállalt rendelkezésre állási idő meghaladása esetén tárgyévben kötbér fizetésére nem köteles.


6. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Az előfizetői szerződés módosítására a megkötésre vonatkozó szabályokat (4. fejezet) a jelen 6. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
6.1. ÁSZF Szolgáltató általi módosítása
6.1.1 Figyelembe véve az előfizetői szerződések tömegesen megkötött jellegét, Szolgáltató csak úgy tudja vállalni a szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF egyoldalú, Előfizető előzetes értesítését követően hatályos módosítását (beleértve a díjcsomagok igénybevételi feltételeit és a szolgáltatási díj megváltoztatását is)

6.1.2 Szolgáltató az egyoldalú módosításra abban az esetben jogosult, ha erről az Előfizetőt a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre, írásban (levélpostai küldeményben, vagy az Előfizető által megadott email-es kapcsolattartó címen) értesítette.

6.1.3 Az egyoldalú módosításról szóló értesítés a következőket tartalmazza:
 • pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire
 • a módosítások lényegének rövid leírását
 • a módosítások hatálybalépésének időpontját
 • a közzétett ÁSZF elérhetőségét
 • ha a Szolgáltató a szolgáltatási díjat módosítja, a módosított díj összegét
6.1.4 Szolgáltató nem köteles az Előfizetőt a szerződés azon módosításairól 30 nappal előre értesíteni, amely módosítások
 • új szolgáltatások bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket nem érintik, vagy
 • szolgáltatási díj csökkentését jelentik
6.1.5 Az egyoldalú módosítási jog gyakorlása során Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének tisztességtelen általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásait, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVI. törvény rendelkezéseit betartani.

6.2. Szolgáltatási díj egyoldalú módosítása

6.2.1 Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás szolgáltatási díját kívánja módosítani, akkor a 6.1.3 pont szerinti értesítésnek a módosított szolgáltatási díj összegét is tartalmaznia kell.

6.2.2 Előfizető a megváltozott rendszeres előfizetői díjat a módosított ÁSZF hatályba lépésének első napjától tartozik megfizetni. Azonban a módosítások az ÁSZF hatályba lépését megelőzően kifizetett több hónapos tárgyidőszakra vonatkozó szolgáltatások díjait nem érintik.

6.3. Díjcsomagok megszüntetése és módosítása

6.3.1 Szolgáltató az általa bevezetett díjcsomagok díjait módosíthatja vagy a díjcsomagok nyújtását megszüntetheti.

6.3.2 A díjcsomagokat érintő módosításra Szolgáltató abban az esetben jogosult, ha erről az Előfizetőt a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre, írásban (levélpostai küldeményben, vagy az Előfizető által megadott email kapcsolattartó címen) értesítette.

6.3.3 A díjcsomagok megszüntetésére és módosítására egyebekben a jelen (6.) fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


7. SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOZÁSA SZÜNETELTETÉSE

7.1. Szüneteltetés

7.1.1 Szolgáltató 10.2 pont szerint jogosult karbantartás miatti szüneteltetésre.

7.2. Korlátozás

7.2.1 Szolgáltató a szolgáltatások korlátozására, illetve a szolgáltatások minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére az Előfizető egyidejű postai úton, email-ben vagy telefonon történő értesítésével az alábbi esetekben jogosult:
 • az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szervereinek vagy hálózatának rendeltetésszerű működését;
 • az Előfizető megszegi a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 2.3 pontban rögzített feltételeket.
 • az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van;
 • Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi;
 • az Előfizető Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül nagy mennyiségű emailt (pl. SPAM: kéretlen üzleti ill. reklámcélú email) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ában foglaltaknak nem megfelelő - kéretlen emailt küld a szolgáltatás igénybevételével, amellyel akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szerverének vagy hálózatának működését. Valamint, ha Előfizető ezen email üzenetekre történő válasz üzeneteket elfogadja.
7.2.2 Amennyiben Előfizető több szolgáltatást is igénybe vesz és Előfizető bármely 7.2.1 a) - e) pont szerinti kötelezettségeit megszegi, akkor Szolgáltató jogosult bármely tetszése szerinti szolgáltatás bármely mértékű korlátozására, illetve az összes szolgáltatás korlátozására is.

7.2.3 Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán megszüntesse, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről Előfizető a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon értesíti, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik. Szolgáltató a korlátozás megszüntetéséért jogosult a Díjszabásban meghatározott visszakapcsolási díjat felszámítani.

7.2.4 A korlátozás - az esetleges forgalomra vonatkozó díj kivételével - Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti.


8. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

8.1. Megszűnés esetei

8.1.1 Az előfizetői szerződés megszűnik:
 • bármely Fél rendes felmondásával a felmondási idő lejártának napján,
 • bármely Fél rendkívüli felmondásával a felmondási idő lejártának napján a jelen ÁSZF által meghatározott esetekben,
 • bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával,
 • a Felek közös megegyezésével.
8.2. Rendes felmondás

8.2.1 Előfizető az előfizetői szerződést a tárgyhó utolsó napjával jogosult felmondani. A rendes felmondást Előfizető köteles a tárgyhó 15. napjáig Szolgáltatónak írásban vagy email-ben bejelenteni. Az előfizetői szerződésre vonatkozó felmondás hatályosságának azonban feltétele, hogy az Előfizető a felmondási nyilatkozat alapján a Szolgáltató által küldött, a szerződés megszűnését visszaigazoló értesítése alapján az esedékes szolgáltatási díjat és egyéb követelését a Szolgáltatónak egy összegben megfizesse. Szolgáltató a befizetett összegről a befizetést követően számlát állít ki. Előfizető több hónapos előre történt kedvezményes díjfizetésének visszatérítésére nem tarthat igényt abból az okból, mert a szolgáltatásokat felmondja.

8.2.2 Szolgáltató a határozatlan idejű szerződést 60 napos felmondási idővel, indokolással jogosult felmondani rendes felmondással.

8.3. Rendkívüli felmondás

8.3.1 Bármely Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél ellen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb az Előfizető fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. Bármely Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, ha végelszámolását határozza el, vagy ha arról értesül, hogy harmadik személy csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte ellene.

8.3.2 Amennyiben a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és erről a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon írásos nyilatkozatban értesíti és az ilyen értesítés a felmondási idő végéig Szolgáltatóhoz megérkezik, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A szerződésszegés megszűnéséről az előfizetői szerződés hatályának fennmaradásáról a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul email-ben értesíteni. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben egy naptári éven belül kétszer rendkívüli felmondásra okot adó szerződésszegést valósít meg, úgy a harmadik alkalommal Szolgáltató akkor is jogosult az előfizetői szerződés rendkívüli felmondására, ha az Előfizető a rendkívüli felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti.

8.3.3 Szolgáltató jogosult a szerződést 15 napos határidővel felmondani, ha az Előfizető az előzetes írásbeli felszólításban megjelölt határnapra sem szünteti meg az alábbi szerződésszegéseket:
 • Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szerverének/hálózatának rendeltetésszerű működését
 • Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.
8.3.4 Nem megfelelő díjfizetés esetén Szolgáltató felmondhatja 30 napos felmondással

8.3.5 Ha Vis Maior Esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.3.6 Előfizető rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést akkor is, ha a Szolgáltató a 6.1 pont szerinti egyoldalúan módosította a szerződést. Előfizetőt a rendkívüli felmondási jog a 6.1.2 pont szerinti értesítést követően 8 napon belül, ha pedig a módosított feltételek hátrányosan érintik az Előfizetőt, 15 napon belül illeti meg.

8.4. A felmondás közlése és tartalma

8.4.1 Előfizető és Szolgáltató a felmondásról írásban és email-ben is értesíthetik egymást, azonban az email-es értesítés csak abban az esetben érvényes, ha a másik Fél visszajelzi a felmondás megérkezését. Az írásbeli felmondást tértivevénnyel feladott levélben kell megtenni, melyet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az .nem kereste. vagy .átvételt megtagadta. jelzéssel érkezik vissza.

8.4.2 Előfizető az on-line ügyfélszolgálaton keresztül is jelezheti rendes felmondási szándékát a regisztráció törlésével, ebben az esetben a 8.2.1 pont szerint kell eljárni.

8.4.3 Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételével való felhagyás nem jelenti az előfizetői szerződés felmondását és így nem érinti az Előfizető díjfizetési kötelezettségét.


9. ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. Szolgáltató értesítése adatváltozásról

9.1.1 Amennyiben Előfizető bármely korábban megadott adata a regisztrációt követően megváltozik, Előfizető köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legfeljebb a változástól számított 8 napon belül értesíteni. Az értesítés történhet az on-line ügyfélszolgálaton keresztül vagy email üzenetben, amennyiben annak megérkezését Szolgáltató visszajelzi.

9.1.2 Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra, hogy e kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért Előfizető felelősséggel tartozik.

9.2. Teljesítési segéd igénybevétele

9.2.1 Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult teljesítési segédként alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

9.2.2 Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítéséhez teljesítési segédet vesz igénybe, úgy jogosult teljesítési segéd részére az Előfizető adatait átadni.

9.3. Szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége

9.3.1 A szolgáltatási díj egyszeri díjból, rendszeres előfizetői díjból, forgalomtól függő díjból, valamint egyszeri egyéb szolgáltatási díjból állhat. A megfizetett díjakról Szolgáltató egyenleget vezet (előfizetői folyószámla) és Előfizető számára az interneten, on-line elérhetővé teszi.

9.3.2 Szolgáltató törthavi szolgáltatás esetén időarányosan számolja fel az előfizetői díjat. Minden megkezdett szolgáltatásnyújtási időtartam teljes napnak számítandó.

9.3.3 Amennyiben az esedékes szolgáltatási díj összege nem éri el a minimális 1000 Ft .os összeget, Szolgáltató jogosult több hónapos időszakra előre (2,3,6,12 hónap), a Díjszabás szerinti kedvezményeket figyelembe véve, kiállítani a proforma számlát.

9.3.4 Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakról proforma számlát kiállítani
 • havonta fizetett szolgáltatások esetében tárgyhó 5. napjáig
 • több havonta fizetett szolgáltatások esetében a szolgáltatási időszak első napjának hónapját megelőző hónap 5. napjáig
 • az on-line ügyfélszolgálaton keresztül megrendelt új szolgáltatások után legkésőbb a megrendelést követő napon.
9.3.5 Szolgáltató elérhetővé teszi a proforma számlát az on-line ügyfélszolgálaton keresztül a kiállítással egyidőben, illetve email üzenetben megküldi. Postacsekkes fizetést választó egyéni előfizetők esetében postán küldi meg.

9.3.6 Amennyiben Előfizető a proforma számlát a kiállításától számítva 7 napon belül nem kapja kézhez köteles azt a Szolgáltatónak jelezni; ennek elmulasztása esetén Szolgáltató úgy tekinti, hogy Előfizető a proforma számlát kézhez kapta. Szolgáltató Előfizető bejelentése alapján a proforma számlát újra küldi. A proforma számla megfizetésének kötelezettségét és határidejét a kézhez nem vétel bejelentése vagy ennek elmulasztása nem érinti.

9.3.7 Amennyiben Előfizető a proforma számlán feltüntetett határidőn belül a proforma számlát Szolgáltatónál írásban nem vitatja, úgy a proforma számla elfogadottnak tekintendő.

9.3.8 Előfizető köteles a kiállított és elfogadott proforma számla alapján a díjszabásban foglaltak szerint kiszámított szolgáltatási díjat a proforma számlán megjelölt fizetési határidőn belül megfizetni a 9.3.9 pontban meghatározott lehetséges fizetési módok egyikén.

9.3.9 Szolgáltató az Előfizető részére az alábbi fizetési módokat biztosítja:
 • banki átutalás
 • paypal
 • bankkártyás fizetés interneten keresztül
 • belföldi postautalvány (rózsaszín csekk)
 • postai készpénzátutalási megbízás (sárga csekk)
 • készpénz
Készpénzben történő fizetésre csak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán van lehetőség a nyitva tartás alatt. Valamint a postai készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) történő fizetést csak magánszemélyek kérhetik. Ebben az esetben Szolgáltató levélben küldi meg a proforma számlával a kitöltött csekket.

9.3.10 Előfizető befizetésénél köteles a befizetésének azonosításához szükséges információt megadni (pl. ügyfélszám) a megfelelő megjegyzés rovat kitöltésével.

9.3.11 Szolgáltató a befizetések alapján legkésőbb a befizetést követő 15. napon számlát állít ki amit az Előfizető részére megküld. Amennyiben Előfizető a befizetését követő 20. napig nem kapja kézhez a számlát köteles azt Szolgáltatónak jelezni.

9.3.12 Előfizető a Szolgáltató által kiállított 20/2004. (IV. 21.) PM rendeletnek megfelelő, elektronikus aláírást és időbélyeget tartalmazó elektronikus számlát elfogadja.

9.3.13 Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a határozott idejű szerződés Előfizető általi rendes felmondása (8.2.1 pont) esetén az előre fizetett díjat nem fizeti vissza.

9.3.14 A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató jogosult Előfizetőnek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat felszámítása napi kamatszámítással történik, 360 napos évet alapul véve.

9.3.15 Amennyiben Előfizető a szolgáltatási díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a követelés behajtása céljából az Előfizető regisztrációkor megadott adatait Szolgáltató követeléseit kezelő harmadik személy megbízottjának átadni. Szolgáltató megbízottja a követelés behajtása érdekében jogosult ezt követően az Előfizetővel szemben Szolgáltató nevében teljes körűen eljárni.

9.4. Szolgáltató díjvisszatérítési kötelezettsége

9.4.1 Az előfizetői szerződés megszűnésekor az Előfizető folyószámláján meglevő szolgáltatások megrendeléséhez fel nem használt összeget Szolgáltató az Előfizető kérésére megfizeti:
 • személyes ügyfélszolgálaton készpénzben
 • Előfizető által megadott bankszámlaszámra történő átutalással

10. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

10.1. Ügyfélszolgálat

10.1.1 Szolgáltató az Előfizető nyilatkozatainak, bejelentéseinek és panaszainak intézésére szolgáló, valamint a hibabejelentéseket fogadó ügyfélszolgálatot működtet.

10.1.2 Szolgáltató a telefonon keresztül vagy személyesen igénybe vehető ügyfélszolgálat mellett email-ben elérhető ügyfélszolgálatot is működtet az info@inter.hu, support@inter.hu, szamlazas@inter.hu email címeken, amelyen Előfizető az alábbi nyilatkozatokat teheti meg:
 • az info@inter.hu címen általános jellegű bejelentéseket tehet, szerződésekkel kapcsolatos információkat adhat elő,
 • a support@inter.hu címen műszaki jellegű bejelentéseket és hibabejelentéseket tehet,
 • a szamlazas@inter.hu címen a díjreklamáción kívül bármilyen számlázással kapcsolatos bejelentést tehet.
10.1.3 Az ügyfélszolgálat elérhetősége:
INTER.HU Kft.
2030 Érd, Diósdi út 18.
Tel.: +36 20 3200-777
Email: info@inter.hu, support@inter.hu, szamlazas@inter.hu.
10.1.4 Az ügyfélszolgálat személyesen csak előzetes egyeztetés, bejelentkezés után vehető igénybe.

10.1.5 Előfizető a hibák bejelentését telefonon, írásban, faxon, illetve email-ben ügyfélszámának megadásával teheti meg az ügyfélszolgálaton.

10.2. Rendszeres karbantartás

10.2.1 A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatásokat, erről email formájában köteles tájékoztatni az Előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 2 nappal. Az ebből adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 2 órát. A karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.

10.2.2 Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a rendszeres karbantartási munkálatok elvégzésére lehetőleg 00:00 és 06:00 óra között kerüljön sor.

11. ADATKEZELÉS

11.1. Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért

11.1.1 Szolgáltató az általa vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a szerződés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti lehetővé.

11.1.2 A szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető által a Szolgáltató eszközein/hálózatán átvitt, tárolt adatok tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltató ellen eljárást kezdeményez az Előfizető által a Szolgáltató eszközein tárolt adatok tartalma miatt, úgy Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni az eljárás során, ha pedig ez nem lehetséges, úgy köteles viselni az eljárás költségeit, ideértve az eljárás eredményeként megállapított díjakat, büntetéseket.

11.2. Az Előfizető személyes adatainak kezelése

11.2.1 Szolgáltató a 3.1.3 ponton túlmenően a következő adatokat tárolja
 • forgalmazási, számlázási adatok
 • egyéb, a szolgáltatások nyújtásához feltétlenül szükséges adat
11.2.2 Szolgáltató kijelenti, hogy Előfizető személyes adatait kizárólag a szolgáltatások nyújtása véget, valamint a szolgáltatási díj számlázása céljából kezeli.

11.2.3 Szolgáltató a szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli.

11.2.4 Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját Szolgáltatóval azonos módon terheli.


12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Szolgáltató felelőssége a szerződés teljesítéséért

12.1.1 Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szerződés hibás teljesítése esetén csak az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felel az igénybevett szolgáltatás díjának erejéig.

12.1.2 Szolgáltató az Internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

12.2. Kapcsolattartás

12.2.1 A felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus levelezés útján történik. Az így küldött dokumentumok hitelességéért a küldő fél a felelős. Az egymás részére küldött elektronikus üzeneteket a Felek az ellenkező bizonyításáig kézbesítettnek tekintik.

12.3. Vitarendezés

12.3.1 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát békés úton rendezik. Ha ez nem lehetséges, a Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

12.4. Vis maior esemény

12.4.1 Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés szünetel.


Copyright © INTER.HU Kft. 2023
Minden jog fenntartva.